Skip to main content

IDCŽM Křižovatka v Příchovicích

Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka, známé také prostě jako „fara v Příchovicích“, je místem stálého přijetí všech lidí dobré vůle. Především slouží mladým lidem, kteří chtějí strávit nějaký čas ve společenství svých vrstevníků, sdílejících základní lidské a křesťanské hodnoty. Stálý tým několika mladých dobrovolníků, tzv. „týmáků“, spolu s knězem se snaží zde vytvářet domov pro každého příchozího.

Více informací

Stálý tým IDCŽM

Jsme komunita několika mladých  lidí, kteří pod vedením kněze společně žijí a slouží na příchovické faře. Snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru, aby se zde každý příchozí cítil jako doma. Kromě kněze nastupují členové stálého týmu do služby na IDCŽM jako dobrovolníci na dobu jednoho až dvou roků.

Více informací

DCM Litoměřice

Diecézní centrum pro mládež v Litoměřicích je místo, kde se připravují akce pro mladé lidi především z litoměřické diecéze. Jeho posláním je podporovat kněze a všechny, kdo se v diecézi snaží ve prospěch dětí a mládeže pracovat. Rádi také navštěvujeme a podporujeme mladé lidi, kteří se kdekoli v diecézi setkávají a mají o naši pomoc zájem. Každoročně pořádáme Diecézní setkání mládeže (DSM), diecézní fotbalový turnaj, diecézní pěší pouť mládeže, diecézní ples mládeže. Dále nabízíme dvouletý animátorský kurz pro ty, kdo se také chtějí v práci pro děti a mládež angažovat.

DCM úzce spolupracuje s IDCŽM v Příchovicích.

Web DCM
Vedoucí DCM

P. Jiří Smolek

Narodil jsem se v r. 1981 v Litoměřicích. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval teologickou fakultu v Olomouci a stal jsem se knězem. Několik let jsem sloužil jako kaplan v Ústí nad Labem. Odsud jsem byl poslán do Příchovic. Zde mám na starost centrum pro mládež a farnosti Příchovice, Desná a Polubný. Sloužím tu moc rád. Těší mě být s lidmi, kteří nás navštíví. Baví mě chodit nebo běhat po horách. V každém ročním období si vychutnávám krásu Jizerek.
Pracovnice DCM

Wanda Jadwiga Velinská

Jmenuji se Wanda a pocházím z města na drsném severu, Ústí nad Labem. Vystudovala jsem Olomouckou Sociální pedagogiku, díky čemuž bych místo na DCM mohla pracovat třeba ve školce, polepšovně nebo ve věznici. Ve volném čase se ráda věnuji všemu, co nazýváme umění - zpěvu, hře na hudební nástroje, četbě, psaní básní, malbě, tanci a koštování piva a kávy, které si ze široké nabídky pečlivě vybírám.

Fara v Desné

Prostory fary v Desné v Jiz. h. nedaleko Příchovic jsou k dispozici rodinám a skupinám dětí nebo mládeže za dobrovolný příspěvek.

Více o faře

Křižovatka, z. s.

Spolek Křižovatka vyvíjí činnost ve prospěch dětí a mládeže. Za cíl si klade jejich ochranu, vzdělávání a výchovu: napomáhá jejich osobnostnímu a charakterovému rozvoji. Svou činností podporuje také rodiny s dětmi. Provozuje Interdiecézní centrum života mládeže v Příchovicích (IDCŽM Křižovatka), Diecézní centrum pro mládež (DCM) v Litoměřicích, pro rodiny a skupiny dětí a mládeže nabízí prostory fary v Desné.

Více o spolku