Skip to main content

Bohoslužby a aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a ohlášky

Obec→ Příchovice Desná Horní Polubný
Datum Kostel→ Sv. Víta Nanebevzetí Panny Marie Narození sv. Jana Křtitele
18.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 10:00 8:00 14:45
19.2. Pondělí 1. postního týdne 18:00
20.2. Úterý 1. postního týdne

21.2. Středa 1. postního týdne 18:00
22.2. Stolce sv. Petra, apoštola 18:00
23.2. Pátek 1. postního týdne 18:00
24.2. Sobota po Popeleční středě 18:00
25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ 10:00 8:00 14:45
  • Ke svátosti smíření můžete přistoupit přede mší sv. a po domluvě i jindy. Je možné domluvit také podávání sv. přijímání mimo mši sv., zvláště nemocným doma.
  • V sobotu 2. března v 11.00 se koná v Litoměřicích v katedrále sv. Štěpána biskupské svěcení P. Stanislava Přibyla. Zájemci o společnou cestu na svěcení ať se přihlásí do 25. 2. u P. Jiřího Smolka.
  • Před biskupským svěcením se celá diecéze spojí v modlitbě novény za nového biskupa. Texty novény jsou v dispozici v kostelích nebo na stránky litoměřického biskupství (dltm.cz).
  • V termínech 23.–25.2., 22.–24.3. a 5.–7.4. se v Příchovicích na faře budou konat setkání snoubenců s přípravou na manželství. Zájemci se mohou hlásit u P. Jiřího Smolka. Další informace jsou na webových stránkách Křižovatky.