Skip to main content

Křižovatka, z. s.

Spolek Křižovatka

Spolek Křižovatka, z. s. se snaží v oblasti severních Čech a širokém okolí nejen svými rozličnými akcemi probudit v lidech mladé generace nadšení pro opravdové životní hodnoty, ale dát jim i možnost prožít uprostřed svých vrstevníků radost z přátelství a poznat krásu života ve společenství, kde se lidé snaží žít pro druhé.

Spolek se snaží pomoci mladým lidem rozpoznat prospěšné od škodlivého. Chce chránit děti před nástrahami, které přináší aktuální situace. U všech, kterým spolek slouží, usiluje o rozvoj vždy originálních talentů a vloh, které v sobě každý člověk nese.

Spolek s mladými hledá cesty, jak si v dnešní době osvojit především postoje darování a služby, oproti mentalitě braní a konzumu. Ve spolku Křižovatka pracují křesťané, kteří pořádají akce pro všechny děti a mládež bez rozdílu.

Spolek úzce spolupracuje s DCM (Diecézním centrem mládeže) v Litoměřicích.

Ke své činnosti spolek využívá budovu v Příchovicích v nádherném prostředí Jizerských hor, kde tým mladých dobrovolníků vytváří domov a místo přijetí pro každého mladého člověka po celý rok. Pro pobyty skupin nebo rodin s dětmi krom toho nabízí vhodně upravenou budovu fary v nedaleké Desné.

Kontakt

Předseda: Mgr. Jiří Smolek

Sídlo: Příchovice 38, 468 48 Kořenov

Telefon: 483 399 218; Mob: +420 732 975 817

Web: krizovatka-prichovice.cz

E-mail: dczm.krizovatka@gmail.com

IČ: 602 530 11

Bankovní spojení: 0961523329/0800