Skip to main content

Miroslav Šimáček

Příchovická Křižovatka

O Boží prozřetelnosti v životě jednoho kněze

Vydalo nakladatelství TRITON v Praze roku 2021

P. Miroslav Šimáček byl kvůli svému působení mezi mládeží přeložen Státní bezpečností do Příchovic v Jizerských horách, kde dostal poslední příležitost ke kněžské službě. Zpočátku prázdná a neútulná fara se postupně stala vyhledávaným místem několika generací mladých lidí z celého tehdejšího Československa. Klíčem k jejich srdci bylo přijetí, pravdivost, přátelství, upřímná snaha o život podle evangelia a poctivé hledání i nacházení Boha v živém společenství.

Kniha zachycuje vzpomínky na konkrétní osobnosti, klíčové momenty a linie událostí v životě M. Šimáčka, které umožnily vznik a existenci nejen příchovické Křižovatky, ale také dalších center života mládeže, a zejména Sekce pro mládež ČBK.

Text je doplněný řadou fotografií a výpověďmi lidí, kteří na příchovickou faru přijížděli už v osmdesátých letech minulého století a dodnes se tam vracejí.

Tuto knihu je možné zakoupit na IDCŽM Křižovatka, nebo u nakladatelství Triton.

Kde koupit