Skip to main content

IDCŽM Křižovatka

IDCŽM Křižovatka v Příchovicích

Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka, známé také prostě jako „fara v Příchovicích“, je místem stálého přijetí všech lidí dobré vůle. Především slouží mladým lidem, kteří chtějí strávit nějaký čas ve společenství svých vrstevníků, sdílejících základní lidské a křesťanské hodnoty. Stálý tým několika mladých dobrovolníků, tzv. „týmáků“, spolu s knězem se snaží zde vytvářet domov pro každého příchozího.

Kromě nepřetržité otevřenosti nabízí naše centrum nejrůznější výchovně vzdělávací programy, např. dvouleté kurzy: kurz A (tzv. “áčka”) – animátorský kurz ALEF, kurz B (tzv. “béčka”) – příprava na biřmování, tj. na svátost křesťanské dospělosti. Dále pro mládež připravujeme prázdninové a víkendové volnočasové a sportovní akce, setkání dobrovolníků a mnoho dalšího. Díky podpoře Biskupství litoměřického, MŠMT a mnoha dalších dárců, je stále možné pobývat u nás za dobrovolný příspěvek.

Historii IDCŽM Křižovatka Příchovice líčí autobiografická kniha jejího zakladatele P. Miroslava Šimáčka – Příchovická Křižovatka

Máte-li zájem nás navštívit, rozklikněte si záložku chceš přijet?

Těšíme se na setkání s Vámi.

P. Jiří Smolek a tým

Tým IDCŽM

Naší náplní práce je nejen příprava a zajišťování programu pro návštěvníky centra, ale také péče o dům (vaření, praní, úklid, práce kolem domu…).

Důležitým prvkem zdejší služby je její duchovní rozměr: každodenní společné zamyšlení nad některým biblickým veršem (tzv. slovo na den), mše sv., modlitby. I část našeho volného času trávíme rádi společným hraním her, sportem, výlety do přírody nebo za kulturou.

Aktuální týmEx-týmáci

Příchovice v kostce

Příchovice jsou místo, kde v 70. letech začalo vznikat nynější centrum mládeže.

Jako mladý kněz byl do Příchovic poslán P. Mirek Šimáček. Do těchto pustých hor přišel vyhnán Státní bezpečností, kde měl pobývat za trest daleko od rodiny, přátel a mládeže.

Důležitou větou, která provázela Mirka celou jeho službu i jeho nástupce je: „Jdi a měj tam ty lidi rád.“

Jedním z důležitých okamžiků pro budoucí centrum mládeže byl Mirkův první Zelený čtvrtek. Večer ho napadla myšlenka: „Jdi adorovat. Jestli nepůjdeš, pak se tady na horách nikdo nebude klanět Kristu.“ Tam vznikl první impuls pro vytváření zázemí mladým.

Po zkušenostech s pomocí Panny Marie se Matka Boží stala často vzývanou přímluvkyní.

Fara byla stará, měla pouhé dva záchody, improvizovanou sprchu, chudé jídlo… Co na tom mladé lákalo? Především atmosféra příchovické fary. Ona se stala jejich domovem a dodnes se na přijetí každého příchozího nic nezměnilo. Může přijít kdokoli, kdykoli.

Hospodaření se řídí slovem Písma: „Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Lk 12,31) Mladí přispívají podle svých možností do improvizované pokladničky. Tak se vytváří společenství majetku.

Mirek o své zkušenosti několikrát napsal Chiaře Lubichové a právě ona navrhla název centra: Křižovatka – symbolické jméno pro místo, kde se setkávají cesty tolika lidí.

A život po sametové revoluci pokračoval. Přicházelo jich stále více. Díky tomu se Mirkovi podařilo založit stálý tým mladých dobrovolníků.

A dnes? Život na příchovické faře se stále rozvíjí. Již přijíždějí děti  návštěvníků z prvních dob. Život jde dál a přináší nové nároky a nové těžkosti, ale přítomnost Boží milosti je stále cítit.

Po P. Mirkovi se stal v roce 2000 jeho nástupcem P. Vláďa Novák, od roku 2012 zde působil P. Jozef Kadlic a nyní od roku 2020 zde slouží P. Jiří Smolek.

O historii centra se můžete také dočíst v knize Příchovická Křižovatka. Tato kniha vypráví o zrození centra pro mládež v Příchovicích, o jeho strastech a radostech a o životě jejího autora- P. Miroslava Šimáčka, který byl kvůli svému působení mezi mládeží přeložen Státní bezpečností právě do Příchovic v Jizerských horách.

Tuto knihu je možné zakoupit na IDCŽM Křižovatka, nebo u nakladatelství Triton