Skip to main content

Kurz biřmovanců

Základní charakteristika kurzu:

 • dvouletý výchovně vzdělávací kurz
 • poskytuje podporu mladému člověku při jeho vyzrávání v dospělou osobnost
 • Završením kurzu je přijetí svátosti křesťanské dospělosti – BIŘMOVÁNÍ

Cílová skupina:

 • dospívající od 14 let

Časový rozsah kurzu:

 • 20 víkendových setkání během dvou školních roků + letní soustředění
 • víkendové setkání začíná vždy v pátek v 19.00 a končí v neděli ve 14.00
 • k absolvování kurzu je nutná účast na alespoň 8 setkáních ročně vždy od začátku až do konce

Cíle kurzu:

 • navázání přátelství, rozvíjení osobních vztahů a vzájemné podpory
 • upevnění charakteru skrze osvojení základních lidských a křesťanských hodnot
 • seznámení se základy katolické víry
 • zorientování se v otázkách osobního životního poslání, svého místa ve společnosti a v církvi
 • přijetí odpovědnosti za svůj život
 • motivace ke službě druhým

Metody kurzu:

 • přednášky, diskuze, rozhovory
 • aktivity zážitkové pedagogiky
 • sport, práce, služba

Aktuální kurz – kalendář setkání

2023-2025

Termíny kurzu