Skip to main content

Projekt obnovy kostela v Polubném

By 4. 10. 20239 října, 2023Opravy na kostele sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Polubném je dominantou obce a národní kulturní památkou. Naši předkové jej jistě s velkým úsilím a osobním nasazením postavili a udržovali. Byl pro ně místem, které je spojovalo. Zde společně prožívali zásadní okamžiky svých životů. Sem přinášeli děti ke křtu, před zdejším oltářem spojovali své životní cesty v manželství, zde se loučili se svými blízkými zemřelými. Sem si chodili pravidelně pro duchovní posilu do každodenního života, který tady v horách vůbec nebyl jednoduchý.

Přestože komunistický režim usiloval o vyhlazení víry, a tedy také o eliminaci křesťanských památek, přežil kostel dobu totality a brzy po převratu se podařilo učinit základní opravy, aby dále nechátral. V devadesátých letech byla stavba opatřena novou střešní krytinou, čímž se zastavilo šíření dřevomorky v jeho krovu. Opravena byla zčásti také některá vitrážová okna v lodi kostela, skleněné lustry byly očištěny. V nedávné době se objektu dostalo nového vnitřního osvětlení a odvodňovací dlažba v bezprostředním okolí byla zbavena travnatého porostu.

Přesto je každému kolemjdoucímu jasné, že stav kostela zůstává neutěšený. Silnice, která byla postupem minulých desetiletí stále navyšována (dnes je její povrch až o 70 cm výše než původně), tvoří hráz, bránící odtoku vody. Ta se tak dostává do základů a zdiva stavby. V zimním období vlhkost zvyšuje sníh, nahrnovaný ke stěnám kostela. Vlivem vlhkosti se pak v kostele drží dřevokazné houby a hmyz, destruující inventář kostela včetně varhan, opadává malba a omítka.

Byli bychom rádi, kdyby byl kostel a jeho okolí opět krásným a důstojným středem obce, na který budeme moci být všichni hrdí. Proto jsme začali podnikat kroky k nápravě. Z těch, kterým na tomto místě záleží, se několik osob domluvilo, a vznikl spolek Polubenský Jan, který si celou věc vzal za svou. Členem tohoto spolku se může stát každý, kdo se chce na zmíněné obnově podílet.