Skip to main content

Podpora Česko-německého fondu budoucnosti

Podpora Česko-německého fondu budoucnosti

Vzhledem k tomu, že fasáda věže a průčelí kostela svým stavem začínala ohrožovat kolemjdoucí, včetně návštěvníků hřbitova a kostela samého, bylo potřeba učinit bezodkladné kroky. Pomohl nám v nich MUDr. Pavel Šefr a zdejší rodák Hansjürgen Pfeifer, kteří nás propojili se skupinou původních polubenských obyvatel v Německu. Společně s těmito česko-německými přáteli jsme oslovili Českoněmecký fond budoucnosti a představili mu projekt Obnovy kostela (fasády věže a průčelí). Projekt byl přijat a žádosti o příspěvek na jeho realizaci bylo vyhověno. Také Liberecký kraj opravu podpořil svou dotací. Realizaci první etapy provedl v létě 2023 pan Josef Nosek. Bude-li vše pokračovat podle plánu, dostane příští rok nový kabát také spodní část průčelí kostela.

Děkujeme všem, kdo obnovu kostela a jeho okolí jakkoli podporují.