Skip to main content

Tajemná rašeliniště Jizerských hor

By 3. 10. 20232023, Akce
Naplánovaná událost 2023 Akce

Kromě Příchovické klasiky se o letošních podzimních prázdninách můžete těšit také na přednášku o rašeliništích Jizerských hor, která jsou od Příchovic co byste kamenem dohodili.

Přednáška je součástí cyklu „přátelských setkání veřejnosti s vědou“ Café Nobel, který organizuje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jizerské hory nejsou pouze kopce, žulové skály, rozsáhlé bukové lesy a temné rokle s vodopády. Uvnitř lesů, na náhorní plošině kdysi neprostupných smrčin, po ekologické katastrofě rozsáhlých holin a dnes už opět regenerujících porostů smrku, se tu a tam skrývají prastaré neprostupné bažiny, močály, mokřady … zkrátka rašeliniště. Mnohá skrývá před lidskými zraky neprostupná zástěna temně zelené borovice kleče a za chladného rána i závoj mlhy. Jen málokde ve střední Evropě najdeme tolik rašelinišť na tak malém území jako právě v Jizerských horách. Právem jsou zařazena na seznam mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy.

Přednáška botaničky Šárky Mazánkové je primárně určena pro návštěvníky IDCŽM. Přijít však může i veřejnost se zájmem o přírodu Jizerských hor.