Skip to main content

Vánoční prázdniny a Silvestr

By 2. 3. 20232022, Proběhlé akce
od do
Naplánovaná událost 2022 Proběhlé akce
Příchovice Mapa

První účastník Vánočních prázdnin a Silvestra přijel na Příchovickou faru již 26.12. večer. V dalších dnech pak přijížděli další a další. Nakonec se nás sešlo téměř šedesát. Tento počet byl oproti předchozím ročníkům menší, zřejmě především vlivem epidemie chřipky. V menší skupině se však podařilo vytvořit o to osobnější atmosféru. Čím více se blížil závěr roku, tím více času bylo věnováno přípravě silvestrovské oslavy. Každý den byl něčím zajímavý. V úterý večer se v příchovickém kostele sv. Víta konal vánoční koncert Václava Kopty s jeho rodinou, pořádaný ve spolupráci s obcí Kořenov a OPS Jizerky pro Vás. Ve středu jsme mezi námi přivítali kněze, kteří zakládali a vedli v minulosti zdejší centrum pro mládež: P. Miroslava Šimáčka, P. Pavla Jančíka a P. Vladimíra Nováka. Společně vzpomínali, jak zde slavili Vánoce v minulých dobách a mluvili o tom, co je podstatou Vánoc i dnes. Den byl zakončen zpíváním koled u jesliček v kostele. Ve čtvrtek jsme v dopolední skupině hovořili o hodnotě víry a jejím místě v našem životě. Večer se pak konala tzv. pouť do Betléma. Po krátkém vystoupení pastýřů jsme se spolu s nimi vydali na místo, kde byl v lese pod skalním převisem připraven živý betlém: Josef s Marií, děťátko v jeslích, na skále zpívající andělé. Cestou jsme se třikrát zastavili, abychom vyslechli tři osobní svědectví o různých životních těžkostech, kterými mladý člověk prochází. Každý pak mohl napsat své osobní problémy a obtíže na malý lístek, který symbolicky přinesl Ježíškovi k jesličkám s prosbou o pomoc. Pátek byl věnován tématu rodiny. Během dopoledního programu se probíral význam rolí otce a matky pro rozvoj lidské osoby. Odpoledne zahájila společná sportovní aktivita na prostranství nad farou. Pak už se účastníci začali věnovat přípravě silvestrovského programu. V sobotu dopoledne se konala přednáška na téma: čas jako dar. Pak se všichni rozdělili do menších skupinek a dali se do pečení, vaření, přípravy chlebíčků i nácviku hudby a programu. Silvestrovský večer zahájila odpolední mše svatá na poděkování za uplynulý rok. Po slavnostní večeři začala nejprve zábavná část programu. Režijní skupina si připravila sérii veselých scének – „zimmermannovských“ seminářů z dějin příchovické farnosti, které střídala pestrá hudební, dramatická i artistická vystoupení ostatních účastníků. Po přestávce s bohatým občerstvením jsme vstoupili do vážnější části večera. Mnoho se zpívalo. Každý měl možnost podělit se s ostatními o něco z toho, co v uplynulém roce prožil. Sdílení přešlo v modlitbu. Když se přiblížila půlnoc, všichni si zapálili svíce a v tichém soustředění očekávali přelom roků. Jakmile odbila půlnoc, zazněl společný zpěv Te Deum (Bože chválíme Tebe) na poděkování za dar nového začátku, pak česká a slovenská hymna, otec Jožko Kadlic pronesl „přípitek“, každý mohl každému osobně popřát do nového roku Boží požehnání a každý byl také obdarován záložkou s citátkem z Bible. Následovala chvíle adorace v kostele a nakonec ještě taneční zábava pro ty, kdo dosud nepadli únavou.  Nový rok pak v neděli zahájila slavnostní bohoslužba. Po úklidu fary a svátečním obědě se většina přítomných rozloučila a odjela domů.