Skip to main content

Taneční víkend

By 2. 3. 20232022, Proběhlé akce
od do
Naplánovaná událost 2022 Proběhlé akce
Příchovice Mapa

Během prvního listopadového víkendu zněla na příchovické faře taneční hudba doprovázející nadšené pohyby párů po „parketu“. Konal se zde tradiční taneční víkend, na který dorazila asi desítka párů z různých koutů republiky. Vyučování tance započalo již v pátek večer po krátké seznamovací hře. Účastníci si mohli zopakovat základní znalosti z tančeních kurzů a vyzkoušeli si také kruhové tance, jejichž trénování naplnilo farní sál bujarým smíchem. Sobotní program vedl instruktor tance Lukáš Kubišta. Praktickému nácviku tanců předcházel úvod o společenském významu tance a jeho etiketě. Pak už následovalo opakování základních figur Waltzu následované složitějšími otočkami vpravo a vlevo. Odpoledne bylo naopak věnováno latinsko-americkým tancům a to konkrétně Cha-che a Jivu. Sobotní vyučování vyústilo ve společný gala-večer, při němž tanečníci mohli během volné taneční zábavy využít vše, co se za celý den naučili. Krom tanečních soutěží o ceny byla zpestřením navíc oslava narozenin dvou účastnic. V neděli všichni přítomní společně slavili s místní farností mši svatou, po ní uklidili dům a společně poobědvali. Následovalo loučení a pak se už účastníci rozjeli do svých domovů.