Skip to main content

Prosincová „béčka“ – stavění stromků a pečení cukroví

By 2. 3. 20232022, Proběhlé akce
od do
Naplánovaná událost 2022 Proběhlé akce
Příchovice Mapa

Prosincový víkend kurzu přípravy na biřmování se opět nesl ve znamení příprav na Vánoce. Po listopadové akci stálo v kostele pouze šest osmi až desetimetrových stromů. Zbylých asi 30 menších smrků leželo v bočních lodích kostela a čekalo na své vztyčení.

V pátek večer se „béčka“ bavila hrou na pantomimickou tichou poštu, vyprávěla si, co prožila od posledního setkání a den zakončila společnou večerní modlitbou. Sobota dopoledne už byla opět pracovní. Na dvacet chlapců vyrazilo proměnit příchovický kostel v les, zatímco stejný počet dívek zařídil, aby fara byla provoněna cukrovím a sál centra pro mládež byl vybaven zimní výzdobou. Náročná dopolední práce byla následována jen o málo méně náročným odpoledním blokem přednášek. Otec Jirka pronesl katechezi na téma Svátost smíření a Svátost nemocných. Krátce jsme nahlédli do novozákonní knihy Skutky apoštolů a Tobiáš měl opět prezentaci o jednom ze sedmi návyků „skutečně efektivních lidí“: „Nejdříve se snažte pochopit, pak být pochopeni.“ Večerní program byl netradiční, protože nás navštívil svatý Mikuláš společně s anděly a čerty. Každému biřmovanci bylo přečteno, co je o něm napsáno v nebeské knize, a pro každého byla připravena malá výslužka. Na závěr všichni vyrazili ven na společnou procházku, provázenou modlitbou růžence. Druhou neděli adventní jsme opět oslavili mší svatou, po obědě se pak se všemi rozloučili a popřáli jim šťastno cestu do jejich domovů.